Zmiana organizacji ruchu na terenie Osiedla Kasztanowego w Szczecinie.

Mając na uwadze wzrost natężenia ruchu, wzrost kolizji jak i wnioski Mieszkańców składane poprzez Radę Osiedla Załom – Kasztanowe Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin sporządził projekt nowej stałej organizacji ruchu mający na celu wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h, „Strefy Ruchu” na terenie całego osiedla oraz wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych na wybranych skrzyżowaniach rozpatrywanego osiedla.

Wprowadzenie „Strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h” oznaczonej znakami B-43 i B-44, ma na celu ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów na terenie całego osiedla.

 

Wprowadzenie „Strefy ruchu” oznaczonej znakami D-52 i D-53 umożliwi zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na obszarze całej strefy w pełnym zakresie tj.: zasad ruchu drogowego, wymagań wobec kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu, zasad i warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu, oraz zasad  i warunków kontroli ruchu drogowego.

 

Wprowadzenie  „Skrzyżowań równorzędnych” z wyłączeniem skrzyżowań znajdujących się na trasie autobusowej komunikacji miejskiej ma na celu fizyczne zmniejszenie prędkości przed każdym skrzyżowaniem wprowadzając zasadę tzw. „pierwszeństwa prawej ręki”.

 

Wprowadzona zmiana w organizacji ruchu zwiększy bezpieczeństwo pieszych, i kołowych uczestników ruchu drogowego umożliwiając stosowanie zapisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Projekt był przedstawiony Radzie Osiedla Załom – Kasztanowe i uzyskał pozytywne opinie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Zmiany wprowadzone zostaną w dniu 23 grudnia 2013 r.