Radni Osiedla

MALEC
PATRYK
PRZEWODNICZĄCY
DARUL
ROMANA IRENA
WICEPRZEWODNICZĄCA
WESOŁOWSKI
PIOTR BOLESŁAW
SKARBNIK
ĆWIKLIŃSKA
AGNIESZKA ELŻBIETA
SEKRETARZ
WIŚNIEWSKI
JANUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
ŁANGOWSKI
EDWARD
RADNY
KUC
KRZYSZTOF
RADNY
ĆWIKLIŃSKI
TOMASZ WOJCIECH
RADNY
FARAT
GRZEGORZ ŁUKASZ
RADNY
SZYMCZAK GAHR
EWELINA TERESA
RADNA
PAJĄK
MARIKA
RADNA
DARUL
KATARZYNA JADWIGA
RADNA
BUKOWSKA
GRAŻYNA
RADNA
SZELIWIAK
JOLANTA JÓZEFA
RADNA
ROJEK
GRAŻYNA JÓZEFA
RADNA