Zatwierdzenie wniosku do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych RM w sprawie finansowania zadania Rady Osiedla Załom-Kasztanowe w 2019 roku