Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 rok