Telefony alarmowe

112 Telefon Alarmowy GSM

999 Pogotowie Ratunkowe

91 46 90 999   Pogotowie Ratunkowe - Dąbie

998 Straż Pożarna

997 Policja
722 09 05 10    Dzielnicowy - sierż. Tomasz Majewski

91 82 19 105   Komisariat Policji Szczecin-Dąbie
800 15 60 32    Policyjny Telefon Zaufania

986 Straż Miejska
Naczelnik Oddziału Prawobrzeże - Grzegorz Kromski

991 Pogotowie Energetyczne
91 43 26 991    Pogotowie Energetyczne Prawobrzeże

992 Pogotowie Gazowe

994 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

 91 430 33 60    Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego