Przyjęcie planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Załom-Kasztanowe na 2020 rok