Plan zagospodarowania przestrzennego osiedla

  • Uchwała Rady Miasta V/62/11 z dnia 28.02.2011

zmieniająca uchwałę (XXIII/469/04) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom – Kasztanowe” w Szczecinie

  •  Uchwała Rady Miasta V/130/07 z dnia 23.02.2007

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom Fabryka” w Szczecinie

  •  Uchwała Rady Miasta LIV/1006/06 z dnia 10.04.2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom Fabryka” w Szczecinie.

  • Uchwała Rady Miasta XXIII/469/04 z dnia 28.06.2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Załom-Kasztanowe" w Szczecinie

  • Uchwała Rady Miasta LI/1128/02 z dnia 15.04.2002

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Załom" w Szczecinie