Historia Osiedla

Historia Osiedla Załom - Kasztanowe wcześniej Osiedla Załom zaczyna się w roku 1964, jednak zanim część wsi stała się osiedlem na tym terenie wiele się wydarzyło. Wydarzenia te można więc pogrupować na trzy okresy.

I - przed rokiem 1945

- 1747 rok - zaożenie wsi, w późniejszym czasie nazwanej Arnimswalde

- 1779 rok - zbudowano kościół ryglowy

- 1889 rok - powstanie szkoły wiejskiej

- 1934 rok - powstanie fili firmy Stoewer-Werke i uruchomienie produkcji silników samochodowych

- 1937.08.27 - rozpoczęcie budowy fabryki silników samolotowych "Pommersche Motorenbau GmbH Stettin"

- 1939.10.15 - włączenie wsi w granice miasta Szczecin, 

- 1944.04.11 - nalot wojsk alianckich i zniszczenie fabryki

 II - lata 1945 - 1964

- od 1945 roku  - pierwszą powojenną tymczasową, nieoficjalną nazwą wsi był Wołynin.

- 1945 - 1948 - wieś przynależy do ówczesnego powiatu gryfińskiego

- 1947.03.15  -  wprowadzono oficjalnie polską nazwę Załom na mocy rozporządzenia ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych [M.P. 1947 nr 37 poz. 297]

- 1948.09.01 - rozpoczęcie nauki w Szkole Podstawowej w Załomiu

- 1948 - 1954 - wieś przynależy do powiatu nowogardzkiego 

- 1954 - 1964 - wieś przynależy do powiatu goleniowskiego

- 1957.08.12 - Minister Przemysłu Ciężkiego decyzją nr 136 powołuje fabrykę pod nazwą Szczecińskie Zakłady Wytwórcze Materiałów Elektrotechnicznych w budowie z siedzibą w Załomiu k. Szczecina 

- 1958.07.22 - w fabryce rusza produkcja

- 1960 rok - oddanie do użytku 10 domów na przyfabrycznym osiedlu

 III – od roku 1964

- 1964 rok - włączenie części wsi Załom w granice administracyjne miasta Szczecin

- 1965.09.30 - przeniesienie szkoły do nowego budynku

- 1966 rok - powstanie Osiedlowego Klubu Sportowego Jeziorak

- 1967.01.01 - szkoła otrzymuje nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 39 w Szczecinie

- 1973.04.02 -  utworzono linię autobusową nr „77”, która jeździła na trasie Dąbie Dworzec – Załom. 

- 1974 grudzień - oddanie do użytku dwóch bloków mieszkalnych na osiedlu Załom

- 1980 maj - przekazanie hotelu robotniczego na 200 miejsc

- 1982 wrzesień - rozpoczęcie prac projektowych osiedla Załom II (obecnie Osiedle Kasztanowe będące w granicach administracyjnego Osiedla Załom)

- 1983.07.19 - wmurowano kamień węgielny pod budowę osiedla

- 1984 lipiec - oddanie pierwszego bloku na osiedlu Załom II"

- 1985.12.16 - autobusy linii „77” zaczynają kursować na Osiedle Kasztanowe

- 1987.09.01 - otwarcie przedszkola

- 1988 rok - budowa w szkole nowego skrzydła i nadanie jej imienia Arkadego Fiedlera

- 1989 rok - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

- 1990.11.28 - Rada miasta Szczecin uchwałą nr VIII/53/90 tworzy osiedle administracyjne Załom

- 1993.01.12 - autobusy linii „C” zaczynają kursować na Osiedle Kasztanowe 

- 1998.08.20 - powołanie do działania parafii św. Tomasza Apostoła

- 1999 rok - reforma oświaty - na terenie obiektu szkoły podstawowej powstaje Gimnazjum nr 35

- 2000.10.23 - autobusy linii nocnej „522” zaczynają kursować na Osiedle Kasztanowe 

- 2007 rok - Szkoła Podstawowa nr 39 im. Arkadego Fiedlera wraz z Gimnazjum nr 35 tworzą Zespół Szkół nr 12

- 2009.04.02 -  otwarcie budynku socjalno-gospodarczego przy boisku sportowym Klubu Sportowego „Jeziorak”

- 2011.05.11 - otwarcie kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012".

- 2012.03.26 - Rada miasta Szczecin uchwałą nr XVII/484/12 tworzy osiedle administracyjne Załom - Kasztanowe 

Źródła:

Kronika Rady Osiedla Załom

www.elektrotechnika.org.pl

www.prawobrzeze.eu

www.pl.wikipedia.org

www.zs12.szczecin.pl

www.mkm.szczecin.pl